face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Můj chov králíků Du, ZDu a dalších
1,0 Du
1,0 Du
1,0 ZDu
1,0 ZDu
Snímek 003.jpg
0,1 Zstrč
0,1 Zstrč
Zpracováno podle vzorníku vydaného ing. Zadinou v roce 2003

Měsíční přírůstky hmotnosti :

měsíc :  1.        2        3        4          5          6          7          8.
kg        0,5     1,0      1,5      2,0       2,5       3,0       3,2        3,5

Bodovací stupnice : 
1. Hmotnost                                            10 bodů
2. Tvar                                                    20 bodů
3. Typ                                                    20 bodů
4. Srst                                                   15 bodů
5. Barva krycího chlupu, kamzičí znaky    20 bodů   
6. Barva podsady                                    10 bodů
7. Péče a zdraví                                       5 bodů
    CELKEM                                           100 bodů

Pozice 1. - hmotnost     
3,00 - 3,24                3,25 - 3,49               3,50 - 4,25  
8 bodů                       9 bodů                    10 bodů

Pozice 2. - tvar
Požadavky udávají - tvarově požadavky na jednotlivé části těla na jednotlivé části těla králíka.
V této pozici se posuzují kritéria :
a) průběh hřbetní linie
b) poloha končetin
c) poloha pírka
d) kůže králíka
e) vnější pohlaví orgány

ad a) Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na spodní partii těla pěkně zaokrouhlená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.
ad b) Hrudní končetiny musejí být rovné, jejich nášlap má být tzv. kočičí. Délka síla hrudních končetin jsou součástí třetí pozice "typ". Pánevní končetiny musejí být rovněž rovné, chodidla těsně k tělu přilehlá s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle mají těsně přiléhat k trupu. Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké části plemen dotýkat podlahy.
ad c) Pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu, ve směru páteře.
ad d) Kůže má pružně avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka. nemá nikde tvořit řasy, záhyby nebo převisy.
ad e) Vnější pohlavní orgány mají být výrazné nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu

Pozice 3. - typ
tělo je zavalité, válcové s krátkým krkem. Hlava je krátká a široká, u samic jemnější. Končetiny jsou silné a středně dlouhé. Uši jsou masité, dobře osrstěné o délce 11-12 cm.

Pozice 4. - srst
Srst je hustá v podsadě s elastickými pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, kamzičí znaky
barva krycího chlupu je žlutohnědá až žlutočervená. Na této barvě se rozprostírají velmi tmavé hnědé pesíky, které tvoří velmi jemný, slabě sazový závoj. Barva krycího chlupu je jako celek zvláště jemná na čele, na skráních, na hřbetě, na skvrnách u pohlaví, jakož i na svrchní straně pírka. Jako kamzičí znaky platí : nosní maska, která nesmí přesahovat výši očí, oční kroužky, uši, skráňová obruba, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin a spodina pírka. Barva znaků je tmavě sazovitá, nesmí být ostře ohraničená a má plynule přecházet do barvy krycího chlupu. Barva očí je tmavohnědá, drápy jsou tmavě rohovité.

Pozice 6. - Barva podsady
Podsada má být pokud možno výrazně žlutočervená, má zasahovat až ke kůži. Na místech kamzičích znaků má podsada barvu krémovou, v žádném případě namodralou.

Pozice 7. - Péče a zdraví
Snímek 004 (2).jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one